С. Стойчев

Телефонът ми бе поправен само за 2 часа. Много коректни.

Comments for this post are closed.